Жеке кардарларга

КОМПАНЬОН ЭЛЕКТРОНДУК КАПЧЫГЫ

Компаньон электрондук капчыгы — бул мобилдик телефонду пайдалануу менен которуу, төлөмдөрдү дистанциялык кабыл алуу жана төлөө үчүн жаңы муундагы төлөм аспабы. Электрондук капчык аркылуу ар кандай кызматтарга, мисалы: коммуналдык кызматтарга, мобилдик байланышка, интернетке, телевидениеге жана башка кызматтарга акы төлөөгө, ошондой эле өзүңдүн мобилдик телефонуң аркылуу кредитти жабууга, депозитти ачууга жана толуктоого болот.   

Компаньон электрондук капчыгынын ээси болуу үчүн аны Playmarket (Android үчүн) же AppStore (iOS үчүн) дон жүктөп алуу жана катталуу зарыл.

Электрондук капчыкты каттоо үчүн төмөнкүлөр зарыл:

- мобилдик телефондун номерин киргизүү;

- бир жолку ПИН кодду киргизүү, ал СМС билдирүү менен жөнөтүлөт,

- жаңы ПИН кодду киргизүү*.

* Мында коопсуз жана жетиштүү татаал ПИН код ойлоп табуу сунушталат. ПИН кодду алмаштырууда айкын, жеңил болжолдонулуучу комбинациялардан, мисалы: телефон номеринин аягы, туулган дата ж.б. сыяктуулардан качуу керек. Электрондук капчыкты пайдаланууда жеке маалыматтардын коопсуздугу жана сактоо эрежелерин кармануу зарыл.

Электрондук капчыкка катталуу үчүн кардар банктык эсепке ээ болуу же аны ачуу үчүн атайын банкка баруунун зарылчылыгы жок. Электрондук капчыкты ачууга мобилдик телефондун болуусу гана жетиштүү.

Кардарды идентификациялоо

Өз алдынча каттоодон өткөн капчык идентификацияланбаган болуп эсептелет. Идентифицацияланбаган капчык үчүн башка капчыктарга акча которууларды, электрондук капчыктан акчаны накталоого, өз төлөм картасын капчыкка байланыштыргууга тыюуу салынат. Идентификацияланбаган пайдалануучунун электрондук капчыгындагы калдык 15 000 сомдон ашпаш керек, ал эми айына ал жалпысынан 30 000 сомго чейинки төлөмдөрдү гана жүргүзө алат. 

Идентификация процессинен өтүү өтө жөнөкөй. Электрондук капчыктын пайдалануучусу Компаньон Банктын каалаган бөлүмүнө кайрылууга тийиш. Кардардын жанында сөзсүз паспорту болушу зарыл.

Электрондук капчыктын мүмкүнчүлүктөрү:

Кызматтарга акы төлөө – керектелүүчү кызматтардын, ошондой эле кредитти жабуу, депозитти толуктоо, эсептешүү эсебин жана төлөм картасын толуктоо сыяктуу кеңири тизмеси.

Ыңгайлуулук – капчыкта алуучунун реквизиттерин, абоненттин өздүк эсептерин сактоого жана бир басуу менен төлөмдү жасоого болот.  

Которуулар — бул өз электрондук капчыгыңдан башка электрондук капчыкка которуу мүмкүндүгү. Бул жөнөтүүчүнүн да, алуучунун да убактысын үнөмдөйт. Мында алуучу сиздин которууңузду дароо алат.

Коопсуздук – электрондук капчык бул биринчи кезекте төлөмдөрдүн коопсуздугу. Капчыкты пайдалануу менен жасалган бардык операциялар боюнча SMS/Push маалымдоо жөнөтүлөт.

Ийкемдүүлүк – электрондук капчыкты иштеп чыгуучулар функционалды өркүндөтүүнүн жана анын ыңгайлуулугунун үстүнөн үзгүлтүксүз иштешүүдө. Мисалы, азыр телефондогу контакттардын тизмесинен алуучунун реквизиттерин кол менен киргизип отурбастан, QR код аркылуу которууга жана кызматтарга жана товарларга акы төлөөгө болот.

Акчаны накталоо – акчаны электрондук капчыктан төлөм картына которууга болот.

Электрондук капчыкты толуктоо:

- Компаньон Банктын интернет/мобилдик банкинги аркылуу;

- Компаньон Банктын, PAY24, UMAI жана Quickpay терминалдары аркылуу;

- Кыргызстандагы банктар чыгарган Элкарт төлөм карталары аркылуу.

Электрондук капчыкка төлөм картты байланыштыруу жетиштүү. Ал үчүн төлөм карттын номерин, карттын эскирүү мөөнөтүн, жана CVV2 кодду (карттын арткы бетиндеги код) киргизүү керек. Андан кийин которууларды жана төлөмдөрдү байланыштырылган карттан жүргүзүүгө болот.

Коомдук оферта менен таанышуу да сунушталат. Коомдук оферта – бул электрондук капчыктын пайдалануучусу менен оператордун укуктары жана милдеттери камтылган келишим.

Коомдук оферта

Тарифтер жана лимиттер

Компаньон банкындагы аралыктан тейлөө каналдары: