Жеке кардарларга

Компаньон электрондук капчыгы

Компаньон электрондук капчыгы — бул мобилдик телефонду пайдалануу менен которуу, төлөмдөрдү дистанциялык кабыл алуу жана төлөө үчүн жаңы муундагы төлөм аспабы. Электрондук капчык аркылуу ар кандай кызматтарга, мисалы: коммуналдык кызматтарга, мобилдик байланышка, интернетке, телевидениеге жана башка кызматтарга акы төлөөгө, ошондой эле өзүңдүн мобилдик телефонуң аркылуу кредитти жабууга, депозитти ачууга жана толуктоого болот.   

Компаньондун электрондук капчыгынын ээси болуу үчүн аны Playmarket (Android үчүн) же AppStore (iOS үчүн) көчүрүп алуу жана катталуу зарыл.

Электрондук капчыкты каттоо үчүн төмөнкүлөр зарыл:

- мобилдик телефондун номерин киргизүү;

- бир жолку ПИН кодду киргизүү, ал СМС билдирүү менен жөнөтүлөт,

- жаңы ПИН кодду киргизүү*.

*Мында коопсуз жана жетиштүү татаал ПИН код ойлоп табуу сунушталат. ПИН кодду алмаштырууда айкын, жеңил болжолдонулуучу комбинациялардан, айталы телефон номеринин аягы, туулган дата ж.б. сыяктуулардан качуу керек. Электрондук капчыкты пайдаланууда жеке маалыматтардын коопсуздугу жана сактоо эрежелерин кармануу зарыл.

Электрондук капчыктын мүмкүнчүлүктөрү:

Кызматтарга акы төлөө – керектелүүчү кызматтардын, ошондой эле кредитти жабуу, депозитти толуктоо, эсептешүү эсебин жана төлөм картасын толуктоо сыяктуу кеңири тизмеси.

Ыңгайлуулук – капчыкта алуучунун реквизиттерин, абоненттин өздүк эсептерин сактоого жана бир басуу менен төлөмдү жасоого болот.  

Которуулар — бул өз электрондук капчыгыңдан башка электрондук капчыкка которуу мүмкүндүгү. Бул жөнөтүүчүнүн да, алуучунун да убактысын үнөмдөйт. Мында алуучу сиздин которууңузду дароо алат.

Коопсуздук – электрондук капчык бул биринчи кезекте төлөмдөрдүн коопсуздугу. Капчыкты пайдалануу менен жасалган бардык операциялар боюнча SMS/Push маалымдоо жөнөтүлөт.

Ийкемдик – электрондук капчыкты иштеп чыгуучулар функционалдык өркүндөтүүнүн жана анын ыңгайлуулугунун үстүнөн үзгүлтүксүз иштешүүдө. Мисалы, азыр телефондогу контакттардын тизмесинен алуучунун реквизиттерин кол менен киргизип отурбастан, QR код боюнча которууга жана кызматтарга жана товарларга акы төлөөгө болот. 

Жарыя оферта менен таанышуу да сунушталат. Жарыя оферта — бул макулдашуу, анда Пайдалануучунун жана Оператордун укуктары жана милдеттери сүрөттөлүп жазылат.

Электрондук капчыкта катталуу үчүн Пайдалануучуга банкта эсепке ээ болуу же аны ачуу үчүн банкка баруу милдеттүү эмес. Электрондук капчыкты ачуу үчүн мобилдик телефон номерине ээ болуу жетиштүү. Өз алдынча каттоодо капчык идентификацияланбаган болуп эсептелет.  

Идентификацияланбаган капчыкка капчыктар ортосунда которууларды жасоого, электрондук капчыктын балансынан акча каражаттарын накталоого, өз төлөм картасын электрондук капчыкка байлоого тыюу салынганын билүү маанилүү.

Электрондук капчыктын идентификацияланбаган кармоочусунун электрондук капчыгындагы калдык 15 000 сомдон аша албайт, а айына ал 30 000 сомдон көп суммага төлөмдөрдү жасай албайт. 

Бирок, ошол эле учурда идентификациядан өтүү процесси өтө жөнөкөй. Электрондук капчыктын кармоочусу каалаган убакта Колмпаньон Банкына кайрыла алат. Мында жанында сөзсүз паспорту болууга тийиш.

Электрондук капчыкты интернет/мобилдик банкингде, төлөм терминалында VISA же Элкарт төлөм карталары менен толуктоого болот.

Электрондук капчыкты толуктоонун ыкмаларынын бири – төлөм картасынын жардамы менен толуктоо. Электрондук капчыкта өз төлөм картаңды байлап коюу жетиштүү. Бул үчүн төлөм картасынын номерин, картанын аракетинин өтүү мөөнөтүнүн датасын, жана CVV кодду (картанын арткы бетиндеги кодду) киргизүү зарыл.  Андан-ары байланылган картадан электрондук капчык аркылуу которууларды жана төлөмдөрдү жасоого болот.

Акча каражаттарын электрондук капчыктын балансынан төлөм картасына чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар.

 

Коомдук оферта

Тарифтер жана лимиттер